TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XV. KONGRESİ

TRANSPLANTASYON'24

17–20 EKİM 2024 / SHIMALL OTEL ve KONGRE MERKEZİ, GAZİANTEP

BİLDİRİLER

Transplantation Proceedings

Transplantasyon 2024 Kongresi'nde Bilimsel Kurul tarafından kabul edilen bildiriler, bildiri sahibinin talebine bağlı olarak "Transplantation Proceedings Guideline"da yer alan koşullar doğrultusunda, bedeli bildiri sahibi tarafından karşılanmak koşulu ile "Transplantation Proceedings"de yayınlanacaktır. Bu sebeple, kabul edilecek bildirilerin "Transplantation Proceedings" yazım kurallarına göre tam metin olarak İngilizce hazırlanması gerekmekte olup, Kongre süresince görev yapacak "Transplantation Proceedings" masasına başvurular kabul edilecektir. Ödül Jürisi tarafından seçilecek "En İyi Sözlü”,"En İyi Poster" ve "En İyi Video Bildiri” bildirileri TONKKD tarafından yayınlatılacaktır.

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS PRELIMINARY ANNOUNCEMENT

Bildiri Konu Başlıkları:

 • Deneysel Organ Nakli
 • Donörlerin Genel Değerlendirilmesi
 • İmmunsupressif İlaçlar
 • Kalp ve Akciğer Nakilleri
 • Karaciğer Nakli Cerrahisi
 • Olgu Sunumları
 • Organ Nakli ve ERAS
 • Organ Naklinde Makina Perfüzyonu Kullanımı
 • Pediatrik Transplantasyonlar
 • Retransplantasyonlar ve Nedenleri
 • Transplantasyon - İnfeksiyon
 • Transplantasyon - Kanser
 • Transplantasyon İmmunolojisi
 • Transplantasyon ve Patoloji
 • Xenotransplantasyon
 • Diğer

Bildiri Hazırlama Kuralları

Sözlü Bildiri hazırlanmasında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır;

 • Başlık Bildiri Formu üzerindeki kutucukta BÜYÜK HARF ve BOLD karakter kullanılarak, kısave ele alınan konunun amacını açıkça ortaya koyacak şekilde yazılmalıdır.
 • Başlıkta kısaltlamalardan kaçınılmalıdır.
 • Çalışmada ismi geçecek yazarların Bildiri Formu üzerindeki kutucuklara sırasıyla öncesoyadları sonra isimlerinin baş harfi yazması gerekmektedir. İsim baş harfinden sonra noktakoyulacaktır.
 • Sunum yapacak olan yazarın isiminin altı çizilecektir.
 • Çalışmanın yapıldığı kurumun ismi, bölümü ve şehiri belirtilmelidir.
 • Bildiri Formu üzerindeki metin kutucuğuna yalnızca bildirinin metin kısmı kopyalanmalıdır.
 • Bildiri Formu, bildiri sisteminin yönlendirdiği şekilde doldurulmalıdır. Sisteme girişi yapılanbildirilerin ayrıca "Word Dosyası" halinde yüklenmesi gerekmektedir.
 • Sırasıyla Amaç, Metod, Bulgular ve Sonuç yazılmalıdır.
 • Bildiri maksimum 250 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Bildiriler Times New Roman font ve 11 punto yazılmalıdır.
 • Metinde sadece standart kısaltmalar yapılmalı ancak kısaltmanın ilk kullanımında kısaltmatanımlanmalıdır.
 • Referanslar veya krediler bildiride yer almamalıdır.
 • Bildiriyi en iyi tanımlayan kategori formda işaretlendirilmelidir.
 • Sunum şekli tercihi (sözlü,poster veya video) form üzerinde işaretlendirilmelidir.
Posterler

Posterler, 70 cm. genişliğinde ve 100 cm. uzunluğunda olmalıdır. Çalışmaları Poster olarak kabul gören katılımcılar 17 Ekim 2024 tarihi itibariyle bu amaçla ayrılmış alanda posterlerini asabileceklerdir. Posterlerin asılması için gerekli malzeme DEKON personeli tarafından temin edilecektir.

Video Sunum Bildiri

Sempozyuma video sunumla katılmak isteyen katılımcılarımızın bildiri özetlerini belirtilen tarihler arasında word formatında hazırlayarak göndermeleri gerekmektedir. Kabul edilen video sunumlar 15 dakikalık süreyi aşmayacak şekilde Mp4 veya benzeri bir formatta kaydedildikten sonra en geç 14 Ekim 2024 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmelidir.

Not: Dosyaları yüklerken, dosya boyutunun(100MB) üzerinde olmamasına dikkat edilmelidir.

Önemli Tarihler

06 AĞUSTOS 2024
Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih
13 EYLÜL 2024
Değerlendirme Sonuçlarının Bildiri Sahiplerine Gönderilmesi

ONLINE BİLDİRİ SİSTEMİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ